Thành lập văn phòng đại diện Hội Môi giới bất động sản Việt Nam tại Hải Dương

Hội Môi giới bất động sản Việt Nam vừa chính thức thành lập văn phòng đại diện Hội Môi giới bất động sản Việt Nam tại Hải Dương. Đây là tổ chức đại diện cho các doanh nghiệp, sàn giao dịch và các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản tại tỉnh này.

Văn phòng đại diện Hội Môi giới bất động sản Việt Nam tại Hải Dương là đầu mối thu thập, tiếp nhận và tổng hợp thông tin tại Hải Dương cho văn phòng Trung ương Hội; phối hợp với văn phòng Trung ương Hội thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân liên quan tới môi giới bất động sản thuộc tỉnh.

Đồng thời, văn phòng đại diện tại Hải Dương phối hợp với văn phòng Trung ương Hội quản lý, chăm sóc và phát triển Hội viên mình phụ trách.

Văn phòng đại diện Hội Môi giới bất động sản Việt Nam tại Hải Dương thực hiện các nhiệm vụ do Tổng Thư ký Hội giao và phối hợp chặt chẽ với văn phòng Trung ương Hội để thực hiện các công việc đã được Ban Chấp hành Hội phê duyệt, chấp hành các quy chế, quy định, quy trình làm việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *